REHAPP - Hofteskopi

  • Grode, Jesper Nicolai Riis, (Projektdeltager)
  • Sevel, Claus (Projektdeltager)
  • Stoynova, Irina Valentinova, (Projektdeltager)
Beskrivelse

Beskrivelse

Dette projekt omhandler øget støtte til genoptræningsforløb af hofteskopipatienter. I efterforløbet af en hofteskopi skal patienten igennem genoptræningsforløb, fra 6. uge postoperativt til 3. måned postoperativt, og et efterfølgende forløb fra 3. måned postoperativt. I disse perioder er det ønskeligt, at så mange patienter som muligt er selvhjulpne og kan mestre deres egen genoptræning. Genoptræningen skal så vidt muligt foretages i eget hjem. Dette er bedst for den enkelte patient, og er ligeledes fra et samfundsmæssigt perspektiv ønskeligt, idet det reducerer antallet af patienter, som skal komme ind på sygehuset i terapi for at lave øvelser. Endelig er en styrkelse af muligheden for at udføre øvelserne i eget hjem også en mulig kombination med genoptræning foretaget i terapien på sygehuset.
3 Samarbejdspartnere
Relaterede emner