Skolen i midten - hvad skete der?

Beskrivelse

Beskrivelse

Dette projekt er en fortsættelse af "Skolen i midten for læring, inklusion og social forandring". Det vil via interviews og fokusgruppeinterviews følge op på de initiativer, som blev sat i gang i 2017 som resultat af en designproces involverende børn, forældre, pædagoger, lærere, frivillige organisationer m.fl. fra et mindre lokalsamfund.