Sundhedsledelse i primær sektor

Beskrivelse

Beskrivelse

Fokus er ledelse og organisering i det nye nære sundhedsvæsen. Projektet undersøger hvordan kommunernes ledelse og organisering sætter sig igennem i kvaliteten i kerneydelsen til borgeren.

Lægmandsbeskrivelse

Hvordan organiserer og leder beslutningstagere det nye nære sundhedsvæsen i kommunerne? Hvordan påvirker organiseringen kerneydelsen?