Tidlig skriftsprog - i overgangen fra dagtilbud til skole med digitale medier

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet undersøger og udvikler "bæremedie" i overgangen mellem børnehave og skole i Varde kommune

Længe inden klokken ringer ind til første skoledag benytter barnet sig af skriftsproget og kan begå sig i det. Trafikskilte, billeder, tal og bogstaver, tegn på computeren, læselege og opfindelser af nye ord er alle en del af det sociale samspil børn indgår i, i legen med andre børn, på vej hjem fra daginstitutionen eller i hjemmet eksempelvis ved natlæsningen ved sengetid.

At bygge bro mellem dagtilbud og skole vil være en af de vigtigste præmisser for at literacy-rygsækken bringes ind i klasseværelse og forskningen peger i den sammenhæng på at kontinuitet i pædagogikken er afgørende for en succesfuld overgang fra dagtilbud til skole for det enkelte barn. En stor del af landets kommuner har derfor de seneste år arbejdet med at etablere nye overgangsstrukturer, hvor børnene starter i SFO eller i glidende overgange allerede i foråret. Disse strukturer skaber nye udfordringer og muligheder i forbindelse med kontinuitet i det pædagogiske arbejde og særligt i forhold til barnets sproglige kompetencer i overgangsarbejdet.

Hvordan kan der arbejdes med tidlig skriftssprogstilegnelse i overgangen fra dagtilbud og skole og kan digitale medier være med til at eksplicitere, modellere og stilladsere denne sprogtilegnelse?

Hvordan kan brugen af tablets og arbejdet med tidlig skriftsprog, bidrage til at understøtte og udvikle overgangen mellem dagtilbud og skole?

Projektet har til formål

- at afdække og analysere digitale mediers potentiale til at understøtte og udvikle skriftsprogstilegnelsen i overgangen fra dagtilbud til skole.

- at afprøve, skabe viden om og udvikle digitale strategier/stilladser som anvendelsesorienterede bud på, hvordan man kan arbejde med tidlig literacy og skriftsprogtilegnelse i overgangen fra dagtilbud til skole
Informationer
Flere informationer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/10/1430/12/16

Organisationer

  1. UC SYD

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

2 Samarbejdspartnere
Relaterede emner