UCN Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen

Beskrivelse

Beskrivelse

UCN Bibliotekets Team Undervisning tog i efteråret 2016 initiativ til en temadag for alle ansatte i Biblioteket. Overskriften på temadagen var: En introduktion til teamets arbejde med Refleksiv praksislæring, Studieaktivitetsmodellen og Canvas.Grundtanken med at arbejde med Studieaktivitetsmodellen var at synliggøre, hvorledes UCN Biblioteket understøtter og er til stede i alle 4 kategorier i Studieaktivitetsmodellen. Som opfølgning på temadagen samlede Team Undervisning alle input sammen og tog kontakt til en illustrator mhp. at formidle grundtankerne om UCN Biblioteket i Studieaktivitetsmodellen i én illustration (se den under Dokumenter).UCN Bibliotekets version af Studieaktivitetsmodellen indgår fra 2017 som et element i Bibliotekets arbejde med at understøtte kvalitet og videngrundlag ved UCN.
Relaterede emner