”Uderummet som læringsrum”.

Beskrivelse

Beskrivelse

Konsulent og underviser på aktionslæringsprojektet; ”Uderummet som læringsrum”. Inden for 0-6års området.

Lægmandsbeskrivelse

Konsulent og underviser på aktionslæringsprojektet ”Uderummet som læringsrum”. Indenfor dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune.