Udvikling af digitalt læremiddel til dyslektiske børn

  • Olesen, Monica Irene Krarup, (Projektdeltager)
Beskrivelse

Beskrivelse

Formålet med det digitale læremiddel er systematisk at træne dyslektiske børns afkodningsfærdigheder. Læremidlet er opbygget således at én afkodningsstrategi læres, før denne tages med i næste fase/afkodningsstrategi. For at sikre motivationen tilrettelægges træningsopgaverne med udgangspunkt i spil-design.

Målet for samarbejdspartner "Progression Park ivs" v/Søren Bolvig Poulsen, Ph.D er at kunne udvikle et forksningsbaseret læremiddel, hvor motivationsteori og spil-design medtænkes og integreres.
Relaterede emner