Udvikling af digitalt læremiddel til dyslektiske børn

Beskrivelse

Beskrivelse

Formålet med det digitale læremiddel er systematisk at træne dyslektiske børns afkodningsfærdigheder. Læremidlet er opbygget således at én afkodningsstrategi læres, før denne tages med i næste fase/afkodningsstrategi. For at sikre motivationen tilrettelægges træningsopgaverne med udgangspunkt i spil-design. Målet for samarbejdspartner "Progression Park ivs" v/Søren Bolvig Poulsen, Ph.D er at kunne udvikle et forksningsbaseret læremiddel, hvor motivationsteori og spil-design medtænkes og integreres.
Relaterede emner