Udvikling af Diktrin, FVU-trinindplacering af færdigheder i stavning

Beskrivelse

Beskrivelse

Diktrin er en computerbaseret test til trinindplacering i forhold til afdækning af FVU-kursisters færdigheder i stavning.