Udvikling af mHealth applikation til understøttelse af rehabilitering til borgere med vestibulær dysfunktion

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet har til formål at udvikle en mHealth applikation til understøt-
telse og kvalitetssikring af rehabiliteringen af borgere med vestibulære dys-
funktioner i praksis.

Projektet opdeles i 2 faser
Fase 1: Udvikling af mHealth applikation
Der anvendes i projektet 1. fase participatory design til udvikling af mHealth applikationen. I projektet engageres et udviklings team bestående af slut bruger, herunder borgere med vestibulære dysfunktioner samt fysioterapeuter, og appudviklere.

Fase 2 : Test af mHealth applikation
I forbindelse med undersøgelse af anvendelig heden af mHealth applikation i i borgerens rehabiliteringsforløb hos fysioterapeut , udføres et kvalitatitvt studie. Til dataindsamling anvendes semistuktureret interview af borger med vestibulære dysfunktoner og fysioterapeuter.
Relaterede emner