Undervisning af elever med særlige forudsætninger i skolen: ph.d.-projekt

Beskrivelse

Beskrivelse

Ph.d.-projektet er et Mixed Methods studie og har fokus på elever med særlige forudsætninger og højt læringspotentiale i folkeskolen. Ambitionen er at skabe viden, så lærerne didaktisk og pædagogisk får bedre forudsætninger for at understøtte og imødekomme denne elevgruppes lærings- udviklings– og undervisningsmæssige behov og udfordringer i den almindelige undervisning; altså indenfor den inkluderende skoles rammer - samtidig med at den enkelte elev oplever sig både inkluderet og udfordret.

Ambitionen er at undersøge, hvad der har betydning for elevgruppens trivsel, læring og deltagelse i skolen. Derfor vil jeg igennem praksisforskning undersøge elevernes perspektiver på deres skolegang samt deres oplevelse af undervisningen. Jeg er interesseret i deres oplevelser ift fænomenet “at underyde", fordi jeg antager, at der kan være mange forskellige grunde til dette.
Vi mangler i Danmark viden om, hvordan lærere kan planlægge og gennemføre undervisning, som også tilgodeser elever med særlige forudsætninger og stort læringspotentiale; inden for klassens rammer i den inkluderende skole. Det er dette område, mit ph.d.-projekt er rettet imod.
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Læring, pædagogik og undervisning - elever med særlige forudsætninger, højtbegavede elever, inkluderende læringsmiljøer, den inkluderende skole, elever med højt læringspotentiale, didaktik, praksisforskning