Flygtningebørns skoleliv (Ph.d.-projekt)

Beskrivelse

Beskrivelse

Ph.d.-projektet "Flygtningebørns skoleliv" skal bidrage med forskningsbaseret ny viden om flygtningebørns lærings- og deltagelsesmuligheder i skolen. Projektet skal belyse forskellige perspektiver knyttet til flygtningebørns skoleliv, herunder dilemmaer, vanskeligheder, konflikter og handlemuligheder samt betydninger af disse.
Metodologisk trækker projektet på deltagerobservationer på en skole med modtagerklasse og en skole med straksintegration i almenklasser. Herudover indgår interviews med lærere, pædagoger og dsa-vejledere der arbejder med undervisning af børn med flygtningebaggrund, samt interviews med børn og unge med flygtningebaggrund og deres forældre.
Ph.d.-projektet er forankret i praksis og bliver til i tæt samarbejde med praksis med udgangspunkt i dilemmaer og udfordringer fra praksis, og projektet skal skabe ny viden der er relevant for praksis.
Informationer
Flere informationer
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/20

Organisationer

  1. Professionshøjskolen Metropol
  2. Professionshøjskolen UCC

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

  • Danmarks Pædagogiske Universitet (Medansøger) (leder)
1 Samarbejdspartnere