Vejledning og rekruttering til mellemlange videregående professionsbacherloruddannelser

Beskrivelse

Beskrivelse

Projektet afprøvede nye vejledningsformer i samarbejde med regionens gymnasier (STX, HF og HTX).
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • frafald - vejledning , brobygning