Animationsæstetik: når pædagogen rammesætter bevægelse

Beskrivelse
I artiklen ser vi på animationsæstetikkens potentialer. Hvilke redskaber, hvilke øvelser, hvilken fremgangsmåde kan pædagogen benytte i sin rammesætning af animationsæstetikken? Hvilke rammemæssige udfordringer skal pædagogen være bevidst om for at dyrke læringspotentialerne? Vores afsæt er et forskningsprojekt, hvor tre børnehaveklasser og deres børnehaveklasseledere skulle arbejde med animationsæstetik. Vi følger pædagogen Agnes og hendes klasse i projektets første uge, hvor børnene lavede animationsfilm med app’en stop motion studio. Børnene arbejdede med teknikken cut out animation, hvor de med karton, saks, farver og elefantsnot, i grupper skabte deres egne flødebollefigurer og derefter lavede film på i-pad om følelser med figurerne.
Informationer
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Børn og unge - animationsæstetik, børnehaveklasse, pædagog