At åbne "den sorte boks" - mavefornemmelser eller formaliseret viden - en undersøgelse af, hvad der karakteriserer den gode praksis i arbejdet med inklusion og fastholdelse af udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse

Beskrivelse
Artiklen formidler erfaringer fra et projekt om den gode praksis i forbindelse med inklusion og fastholdelse af udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse. Arbejdet med de udsatte unge er tilsyneladende så magfoldigt, at det ikke kan sættes på en fælles formel. De virksomme løsninger i arbejdet med de unge er ikke alene personlige, de er også kontekstafhængige. Det betyder, at det er svært at formalisere generelle metoder og handlemåder for arbejdet med de udsatte unge. Derfor forudsætter den gode praksis en refleksiv praktiker.
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • mavefornemmelser, den sorte boks, formaliseret viden, den refleksive praktiker, den gode praksis
  • udsatte unge
  • inklusion