ForsideSkriftlige produktionerBachelorprojektet i læreruddannelsen

English

Bachelorprojektet i læreruddannelsen: En hjælp til at komme igang med bachelorprojektet

Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBidrag til lærebog

Føj til bogmærker

Vis graf over relationer

Rammen for bachelorprojektet
1. Intro til bogen og bachelorprojektet i læreruddannelsen
2. Bekendtgørelsesfortolkning (LU15)
3. Professionsbachelorprojektet og kompetencemålene til BA1 og BA2

4. To forskellige projektsyn i læreruddannelsen: Et angelsaksisk projektsyn og et kontinentalt projektsyn

5. Hvordan kan du bruge vejledningen?

Den akademiske arbejdsform
6. Den akademiske arbejdsform med fokus på kildehenvisninger og litteraturinddragelse
APA-referencesystem som standard
7. Den akademiske arbejdsform med fokus på jura, anonymisering og etiske overvejelser
8. Hvad stiller du op med policydokumenter som empiri?

9. Hvordan arbejder du med forskellige genrer og tekstaktiviteter i projektet
(beskrivende, diskuterende, argumenterende, analyserende, konkludende)
10. Skriftlig fremstilling, akademisk fremstilling og metasproglig kommunikation
11. Kort om forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder og tilhørende undersøgelsesmetodikker
12. Hvordan er det meningsfyldt at arbejde med flere metoder samtidig?
13. Vigtigheden af refleksioner over fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesmetoder

Indholdet i bachelorprojektet
14. Hvad skal en god indledning indeholde?
15. Hvad skal en god problemformulering indeholde + eksempler
16. Hvad er en god læsevejledning + eksempler
17. Hvad skal en god forskningsoversigt indeholde?
18. Hvad er et godt teoriafsnit og hvad indeholder det?
19. Hvad er et godt metodeafsnit, og hvad indeholder det?
20. Hvad er en god analyse, og hvad indeholder den?
21. Hvad er god konklusion, og hvad indeholder den?
22. Hvad er ”praksisudvikling”, og hvad skal dette afsnit indeholde?

Vurderingspraksis og den mundtlige eksamen
23. Hvordan vurderes opgaverne på baggrund af bekendtgørelsen?
Gennemgang af videns- og færdighedsmålene samt bud på hvordan opgaven svarer på dem
24. Hvordan kan du tilrettelægge den mundtlige eksamen?
25. Hvordan kan du agere ved den mundtlige eksamen?
26. Opsamling
27. Litteraturliste

Leksika
Centrale begreber i den akademiske tænkning,
herunder transparens, redelighed, verificerbarhed, validitet og reliabilitet, ”refleksion”, dokumentation,
Stikordsregister.
Samlet omfang: ca. 200 (-250) sider

Værtspublikationsoplysninger

TitelBachelorprojektet i læreruddannelsen
UdgivelsesstedKøbenhavn
ForlagHans Reitzel
Sider250
Antal sider250
År2017

Kopier teksten fra feltet...