Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation byggematerialer byggeteknik bygningsrenovering energieffektive bygninger energiteknik energirenovering fysisk planlægning husbygning indeklima miljøteknologi vedvarende energi anbragte børn anbragte unge autisme coping fællesskab integration køn/kønsforskelle skilsmisse socialt udsat udviklingshæmmede udviklingspsykologi udsatte børn udsatte unge identitet sproglig udvikling brugerundersøgelser e-business eu forbrug globalisering interkulturelle forhold iværksætteri markedsføring markedskommunikation salg kultur international politik politik digital kommunikation fjernundervisning interaktive systemer internetbaserede uddannelser mobil læring sociale medier tekniske hjælpemidler virtuel læring web 2.0 virtuel læring beredskab coaching human Ressource (HR) innovation og entreprenørskab konflikthåndtering kvalitetsstyring management stakeholders strategi teams blended learning cooperative learning evaluering evidens innovativ undervisning kreative processer læringsstile læseplaner motivation professionsidentitet relationer samarbejde undervisningsteknologi tv og radio humanistiske fag musisk - Kreative fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag materielt design kommuner voksen skoler adoption efterværn misbrugere social eksklusion social inklusion social udsatte fødsel jordmoderarbejdet voksne udviklingshæmmede compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

arbejdsmiljø brugerdreven innovation entreprenørskab implementering innovation kvalitetssikring ledelse organisationsteori organisationsudvikling projektledelse

1 - 8 ud af 8Pr. side: 10
 1. Topstyring, selvstyring, fjernstyring: Paper til anden nordiske konference om professionsforskning, Oslo 23.-24. oktober 2014

  Staugaard, H. J. & Rasmussen, P. 24 okt. 2014 NORDPRO-konferansen 2014: De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring- Implikasjoner for praktisk profesjonsutøvelser og profesjonsutdanning.. Havnes, A. (red.). Oslo, 14 s.

  Skriftlig produktion: ForskningPaper

 2. Udvikling af social kapital som ledelsesmæssig balanceakt

  Sprogøe, J. & Kabat, K. okt. 2014 I : Erhvervspsykologi. 12, 3, s. 24-34 10 s.

  Skriftlig produktion: ForskningArtikel

 3. Social kapital i hierarkiske organisationer

  Sprogøe, J. mar. 2013 I : Tidsskrift for arbejdsliv. 15, 1, s. 76-82 7 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 4. Langeland - det gode og lange arbejdsliv: projektevaluering

  Schulz, A. & Pedersen, U. 2013 University College Syddanmark .

  Skriftlig produktion: ForskningRapport

 5. Trivsel og ledelsesetik

  Larsen, P. 2013 I : Det postmoderneleder liv. 2, s. 44-56 12 s.

  Skriftlig produktion: ForskningArtikel

 6. Velvære i Wellness-industrien – immaterielt arbejde som materiel praksis

  Juul, A. & Strandvad, S. M. 2012 I : Tidsskrift for Arbejdsliv. 14, 3, s. 11-23 13 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 7. Forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø

  de Vries, A. 9 feb. 2011 Lærebog i arbejdsmiljø. Kern-Hansen, L., Lund Jepsen, R. & Hald, S. (red.). 1.udgave udg. København: Munksgaard , s. 27-38 9 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBidrag til bog

Kopier teksten fra feltet...