Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation byggematerialer byggeteknik bygningsrenovering energieffektive bygninger energiteknik energirenovering fysisk planlægning husbygning indeklima miljøteknologi vedvarende energi anbragte børn anbragte unge autisme coping fællesskab integration køn/kønsforskelle skilsmisse socialt udsat udviklingshæmmede udviklingspsykologi udsatte børn udsatte unge identitet sproglig udvikling brugerundersøgelser e-business eu forbrug globalisering interkulturelle forhold iværksætteri markedsføring markedskommunikation salg kultur international politik politik digital kommunikation fjernundervisning interaktive systemer internetbaserede uddannelser mobil læring sociale medier tekniske hjælpemidler virtuel læring web 2.0 virtuel læring beredskab coaching human Ressource (HR) innovation og entreprenørskab konflikthåndtering kvalitetsstyring management stakeholders strategi teams blended learning cooperative learning evaluering evidens innovativ undervisning kreative processer læringsstile læseplaner motivation professionsidentitet relationer samarbejde undervisningsteknologi tv og radio humanistiske fag musisk - Kreative fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag materielt design kommuner voksen skoler adoption efterværn misbrugere social eksklusion social inklusion social udsatte fødsel jordmoderarbejdet voksne udviklingshæmmede compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

arbejdsmiljø brugerdreven innovation entreprenørskab implementering innovation kvalitetssikring ledelse organisationsteori organisationsudvikling projektledelse

1 - 10 ud af 11Pr. side: 10
 1. IdeMatch – a digital tool for innovative, social and transdisciplinary learning designs: A contribution to overall societal innovation capacity

  Hansen, G. R. 2015 ICEILT 2015: ScienceKNOW Conferences C.B.

  Skriftlig produktion: FormidlingPoster

 2. Ledelse af Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU): Rapport om GNU-ledelsesaktiviteter og -forskning

  Hansbøl, M. & Petersen , A-L. sep. 2014 Ledelse af Grænseoverskridende Nordisk Undervisning (GNU): Rapport om GNU-ledelsesaktiviteter og -forskning. University College Sjælland og Högskolan Väst, 72 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til rapport

 3. Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

  Miller, T., Haslam, T. L., Abildgaard, K. C. & Jespersen, T. B. 22 nov. 2013 UCN. 35 s.

  Skriftlig produktion: ForskningRapport

 4. Prohip: sundhed på tværs af øresund

  Hørdam, B. (red.) 7 mar. 2013 University College Sjælland. 55 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBog

 5. Udvikling af praksisforankret sundhedsuddannelse: at skabe møder mellem fagligheder

  Rose, M. 2011 Uddannelsesudvikling: i et professionsfagligt perspektiv. Storegaard Brok, L. (red.). 1. udg. Forlaget UCC, s. 68-81 14 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til bog

 6. Knowledge management systems in practice: A work place study

  Tørning, K. 2010 Samfundslitteratur. 183 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBog

Forrige 1 2 Næste

Kopier teksten fra feltet...