Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation Byggeledelse Byggelovgivning Byggematerialer Byggeteknik Bygningsrenovering Energieffektive bygninger Energiteknik Energirenovering Fysisk planlægning Husbygning Indeklima Miljøteknologi Vedvarende energi Anbragte børn Anbragte unge Autisme Coping Fællesskab Integration Køn/kønsforskelle Skilsmisse Socialt udsat Udviklingshæmmede Udviklingspsykologi Udsatte børn Udsatte unge Identitet Sproglig udvikling Brugerundersøgelser e-business EU Forbrug Globalisering Interkulturelle forhold Iværksætteri Markedsføring Markedskommunikation Salg Kultur International politik Politik Digital kommunikation Fjernundervisning Interaktive systemer Internetbaserede uddannelser Mobil læring Sociale medier Tekniske hjælpemidler Virtuel læring Web 2.0 virtuel læring Beredskab Coaching Human Ressource (HR) Innovation og entreprenørskab Konflikthåndtering Kvalitetsstyring Management Stakeholders Strategi Teams Blended learning Cooperative learning Evaluering Evidens Innovativ undervisning Kreative processer Læringsstile Læseplaner Motivation Professionsidentitet Relationer Samarbejde Undervisningsteknologi Tv og radio Humanistiske fag Musisk - Kreative fag Naturvidenskabelige fag Samfundsvidenskabelige fag Materielt design Kommuner Voksen skoler Adoption Efterværn Misbrugere Social eksklusion Social inklusion Social udsatte Fødsel Jordmoderarbejdet Voksne udviklingshæmmede Compliance Døende Egenomsorg Førstehjælp Hjerte-karsygdomme Hospice KOL Neurorehabilitering Palliativ pleje Smerter Uhelbredeligt syge Åndelig omsorg Anlægsteknik Bygningsingeniørvæsen Genanvendelse Katastrofer Konflikter Kort- og landmålingsteknik Netværk Nødhjælp Produktudvikling Programmering Teknisk hygiejne Professionsuddannelser Socialrådgiveruddannelsen Akademiuddannelser Diplomuddannelser Bioanalytikeruddannelsen Feltarbejde Fokusgrupper Interviewundersøgelser Diskursanalyse Metodelære Undersøgelsesmetodik Intelligent design Billedanalyse Billeddiagnostik Biomedicinske laboratorieanalyser Blodprøver Helsefysik Klinisk biokemi Klinisk fysiologi Klinisk mikrobiologi Klinisk neurofysiologi Laboratorieteknik Nuklearmedicin

arbejdsmiljø brugerdreven innovation entreprenørskab implementering innovation kvalitetssikring ledelse organisationsteori organisationsudvikling projektledelse

1 - 10 ud af 32Pr. side: 10
 1. Offentlig-privat innovationssamarbejde: Konkurrence og alliance

  Vaaben, N. K. & Lund, D. H. jun. 2014 Samarbejdsdrevet Innovation i praksis. Aagaard, P., Sørensen, E. & Torfing, J. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 111-127 17 s. 5

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til bog

 2. Reconsidering Innovation: Dreamed surplus and the Value of Professional Practice

  Vaaben, N. K. 2014 EGOS - colloquium 2014. 21 s.

  Skriftlig produktion: ForskningPaper

 3. Kapitel 6: Kreativitet og innovation i social - og sundhedsvæsenet

  Skov, H. 8 maj 2013 Kreativitet i ergoterapi. 1. udgave udg. København: Munksgård Danmark, s. 155-174 20 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBidrag til bog

 4. Statusrapport, Teaching Lab, 2007-2012, Læreruddannelsen i Nørre Nissum

  Roswall, T. B. jan. 2013 Læreruddannelsen i Nørre Nissum. 82 s.

  Skriftlig produktion: ForskningRapport

 5. Forandringsledelse og kommunikation

  Parum, E. 2013 Djøf / Jurist- og Økonomforbundet. 335 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBog

 6. Samskabelse - trussel eller mulighed for velfærdsprofessionerne?

  Hulgård, E., Klausen, B. & Svendsen, J. R. 2013 Velfærdsinnovation - i og med praksis. Kjeldsen, L. P. B. & Asmussen, J. (red.). Risskov: VIA University College, s. 79-90 161 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til bog

 7. Socialt entreprenørskab og beskæftigelsesfremme

  Nielsen, E. N., Juul-Olsen, M. & Hulgård, E. 2013 Velfærdsinnovation: i og med praksis. Kjeldsen, L. P. B. & Asmussen, J. (red.). Risskov, s. 34-46 12 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til bog

Forrige 1 2 3 4 Næste

Kopier teksten fra feltet...