Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation byggematerialer byggeteknik bygningsrenovering energieffektive bygninger energiteknik energirenovering fysisk planlægning husbygning indeklima miljøteknologi vedvarende energi anbragte børn anbragte unge autisme coping fællesskab integration køn/kønsforskelle skilsmisse socialt udsat udviklingshæmmede udviklingspsykologi udsatte børn udsatte unge identitet sproglig udvikling brugerundersøgelser e-business eu forbrug globalisering interkulturelle forhold iværksætteri markedsføring markedskommunikation salg kultur international politik politik digital kommunikation fjernundervisning interaktive systemer internetbaserede uddannelser mobil læring sociale medier tekniske hjælpemidler virtuel læring web 2.0 virtuel læring beredskab coaching human Ressource (HR) innovation og entreprenørskab konflikthåndtering kvalitetsstyring management stakeholders strategi teams blended learning cooperative learning evaluering evidens innovativ undervisning kreative processer læringsstile læseplaner motivation professionsidentitet relationer samarbejde undervisningsteknologi tv og radio humanistiske fag musisk - Kreative fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag materielt design kommuner voksen skoler adoption efterværn misbrugere social eksklusion social inklusion social udsatte fødsel jordmoderarbejdet voksne udviklingshæmmede compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

arbejdsmiljø brugerdreven innovation entreprenørskab implementering innovation kvalitetssikring ledelse organisationsteori organisationsudvikling projektledelse

1 - 10 ud af 13Pr. side: 10
 1. At lede sygepleje: sygeplejerskens virksomhedsområde

  Samson, D. E. (red.), Glasscock, T. (red.), Schrader, A-M. V., Andersen, J. F. & Samson, D. E. 22 okt. 2014 1.udgave udg. København: Gad. 297 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingLærebog

 2. Administration i politisk styrede organisationer

  Hansen, S. J. 2014 Offentlig administration - kobling mellem teori, profession og praksis. Nellemann Nielsen, E. (red.). 1. udg. udg. Århus: ViaSystime, s. 33-64 33 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingBidrag til lærebog

 3. Organisation: Videregående uddannelser, 3. udgave

  Lindkvist, P. 2013 3. udgave udg. Hans Reitzel: Hans Reitzel. 507 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingLærebog

 4. Tillid på bundlinjen: Offentlige ledere går nye veje

  Kampmann, N. E. S. & Thygesen, N. 2013 København: Gyldendal. 270 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingBog

 5. En anden måde: ledelsesteoretisk poesi

  Jægerum, N. 28 nov. 2012 UCN. 172 s.

  Skriftlig produktion: ForskningBog

 6. Inddragelse af ledelses- og organisationsteori i den faglige kliniske argumentation

  Dam, L., Koustrup, P. & Karin, L. dec. 2011 I : Uddannelsesnyt. 22, 4, s. 11-17 7 s.

  Skriftlig produktion: ForskningArtikel

 7. Koordinative praksisser og performative koordineringsredskaber

  Juul, A. 2011 Offentlig styring som pluricentrisk koordination. Sehested, K., Sørensen, E. & Reff Pedersen, A. (red.). Djøf / Jurist- og Økonomforbundet, s. 129-148

  Skriftlig produktion: ForskningBidrag til bog

 8. Mongolize or Westernize - international collaboration in educational change

  Baltzersen, J. 2011 Ukendt. Mongoliet, 16 s.

  Skriftlig produktion: ForskningPaper

 9. Ledelse og Organisation: Forandringer og udfordringer

  Elting, M. & Hammer, S. 2009 1. udg. København: Samfundslitteratur. 287 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewBog

 10. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

  Hansen, S. J. 2009 1. udg. udg. Århus : Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, VIA University College. 112 s. (Social Skriftserie)

  Skriftlig produktion: ForskningBog

Forrige 1 2 Næste

Kopier teksten fra feltet...