Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation byggematerialer byggeteknik bygningsrenovering energieffektive bygninger energiteknik energirenovering fysisk planlægning husbygning indeklima miljøteknologi vedvarende energi anbragte børn anbragte unge autisme coping fællesskab integration køn/kønsforskelle skilsmisse socialt udsat udviklingshæmmede udviklingspsykologi udsatte børn udsatte unge identitet sproglig udvikling brugerundersøgelser e-business eu forbrug globalisering interkulturelle forhold iværksætteri markedsføring markedskommunikation salg kultur international politik politik digital kommunikation fjernundervisning interaktive systemer internetbaserede uddannelser mobil læring sociale medier tekniske hjælpemidler virtuel læring web 2.0 virtuel læring beredskab coaching human Ressource (HR) innovation og entreprenørskab konflikthåndtering kvalitetsstyring management stakeholders strategi teams blended learning cooperative learning evaluering evidens innovativ undervisning kreative processer læringsstile læseplaner motivation professionsidentitet relationer samarbejde undervisningsteknologi tv og radio humanistiske fag musisk - Kreative fag naturvidenskabelige fag samfundsvidenskabelige fag materielt design kommuner voksen skoler adoption efterværn misbrugere social eksklusion social inklusion social udsatte fødsel jordmoderarbejdet voksne udviklingshæmmede compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

udsatte unge anbringelse uden for hjemmet arbejdsmarked beskæftigelseslovgivning brugerinddragelse eksklusion habitus hjemløse inklusion omsorgssvigt rehabilitering resocialisering social arv social kapital socialforskning socialisering socialpolitik socialpsykiatri socialret socialrådgivning stigmatisering udsatte

1 - 10 ud af 28Pr. side: 10
 1. Børn og unge på tværs

  Aagerup, L. C., Hansen, S. J., Willaa*, K. C. W., Nissen, A., Pedersen, L., Viskum, U., Busch, S. E., Emtoft, L. M., Astrup, M. B., Rambøl, M., Kidde, H. L., Larsen, B. B., Nielsen, A. S., Adolphsen, B., Jakobsen, I. S., Villumsen, A. M. A., Lund, J. H., Matthiessen, A. (red.) & Thomsen, D. G. 1 aug. 2015 Metropol, København: Professionshøjskolen Metropol. 252 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingKompendium

 2. Emotional labor in social workers' practice

  Moesby-Jensen, C. K. & Nielsen, H. S. 2015 I : European Journal of Social Work. 18, 5, s. 690-702 12 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 3. Sociale problemer

  Christensen, A. B., Rasmussen, T., Bundesen, P., Petersen, L. H., Pedersen, M. U., Müller, M., Elm Larsen, J., Lundemark, M., Harkes, L., Bengtsson, S., Jensen, T. D. & Bømler, T. 2015 Hans Reitzel. 317 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingBog

 4. Styring af den offentlige sektor

  Hansen, S. J. 2015 Kommunal økonomisk styring - på det sociale område. Bundesen, P. & Hansen, C-A. (red.). 2 udg. København: Hans Reitzel, s. 23-50 27 s. Kapitel 1

  Skriftlig produktion: FormidlingBidrag til lærebog

 5. Myten om de ressourcestærke forældre

  Moesby-Jensen, C. K. dec. 2014 I : Uden for Nummer. 29, s. 14-25 12 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 6. En praksisnær forskningstilgang som brobygning mellem forskning og praksis

  Moesby-Jensen, C. K. 2014 En praksisnær forskningstilgang som brobygning mellem forskning og praksis.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

 7. Forskning som afsæt for refleksion i praksis

  Moesby-Jensen, C. K. & Nielsen, H. S. 2014 Forskning som afsæt for refleksion i praksis.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

 8. Følelsesarbejde i sagsbehandler praksis

  Moesby-Jensen, C. K. & Nielsen, H. S. 2014 Følelsesarbejde i sagsbehandler praksis.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

 9. Hvad med etikken?: om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

  Dalgaard, N. & Eistrup, J. 2014 I : Uden for Nummer. 15, 28, s. 16-27 11 s., 2

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 10. Myndighedssagsbehandleres erfaringer med Integrated Children’s System

  Moesby-Jensen, C. K. 2014 Myndighedssagsbehandleres erfaringer med Integrated Children’s System.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

Forrige 1 2 3 Næste

Kopier teksten fra feltet...