Forside › Skriftlige produktioner › Gennemse

English

Søg efter skriftlige produktioner

Vælg et emneord...

Byggeri, miljø og energi Børn og unge Erhvervsliv, handel og økonomi Informations- og kommunikationsteknologi, og e-læring Ledelse, organisationsudvikling og innovation Læring, pædagogik og undervisning Skoler, fag og institutioner Socialt arbejde og sociale forhold Sundhed, ernæring og livskvalitet Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje Teknik, ingeniørvidenskab og IT Uddannelse, professioner og erhverv Undersøgelsesdesign, teori og metode Æstetik, design og medier Medier, journalistik og kommunikation indeklima skilsmisse sproglig udvikling markedsføring politik interaktive systemer tv og radio compliance døende egenomsorg førstehjælp hjerte-karsygdomme hospice KOL neurorehabilitering palliativ pleje smerter uhelbredeligt syge åndelig omsorg anlægsteknik bygningsingeniørvæsen genanvendelse katastrofer konflikter kort- og landmålingsteknik netværk nødhjælp produktudvikling programmering teknisk hygiejne professionsuddannelser socialrådgiveruddannelsen akademiuddannelser diplomuddannelser bioanalytikeruddannelsen feltarbejde fokusgrupper interviewundersøgelser diskursanalyse metodelære undersøgelsesmetodik intelligent design billedanalyse billeddiagnostik biomedicinske laboratorieanalyser blodprøver helsefysik klinisk biokemi klinisk fysiologi klinisk mikrobiologi klinisk neurofysiologi laboratorieteknik nuklearmedicin

adoption anbringelse uden for hjemmet arbejdsmarked beskæftigelseslovgivning brugerinddragelse efterværn eksklusion habitus hjemløse inklusion misbrugere omsorgssvigt rehabilitering resocialisering social arv social eksklusion social inklusion social kapital socialforskning socialisering socialpolitik socialpsykiatri socialret socialrådgivning socialt udsatte stigmatisering udsatte udsatte unge

1 - 10 ud af 38Pr. side: 10
 1. Økonomiske og juridiske rammer for socialt arbejde

  Hansen, S. J. & Klausen, J. 5 feb. 2016 Professionelle i velfærdsstaten. Juul Hansen, S. (red.). 3 udg. Hans Reitzel, 34 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingBidrag til lærebog

 2. ”Ens sociale hjerte banker jo”: Sygehussocialrådgiveres strategier mellem patienternes behov, organisationens krav og faglige idealer

  Nielsen, U. S., Højbjerg, K., Sandholm, N. & Larsen, K. 1 sep. 2015 I : Praktiske Grunde. 2015, 1/2, s. 61-78 18 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 3. Børn og unge på tværs

  Aagerup, L. C., Hansen, S. J., Willaa*, K. C. W., Nissen, A., Pedersen, L., Viskum, U., Busch, S. E., Emtoft, L. M., Astrup, M. B., Rambøl, M., Kidde, H. L., Larsen, B. B., Nielsen, A. S., Adolphsen, B., Jakobsen, I. S., Villumsen, A. M. A., Lund, J. H., Matthiessen, A. (red.) & Thomsen, D. G. 1 aug. 2015 Metropol, København: Professionshøjskolen Metropol. 252 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingKompendium

 4. Emotional labor in social workers' practice

  Moesby-Jensen, C. K. & Nielsen, H. S. 2015 I : European Journal of Social Work. 18, 5, s. 690-702 12 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 5. Sociale problemer

  Christensen, A. B., Rasmussen, T., Bundesen, P., Petersen, L. H., Pedersen, M. U., Müller, M., Elm Larsen, J., Lundemark, M., Harkes, L., Bengtsson, S., Jensen, T. D. & Bømler, T. 2015 Hans Reitzel. 317 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingLærebog

 6. Socialt arbejde i et globaliseret samfund

  Johansen, H. R. & Antczak, H. B. 2015 2. udgave udg. København: Samfundslitteratur. 222 s.

  Skriftlig produktion: FormidlingBog

 7. Styring af den offentlige sektor

  Hansen, S. J. 2015 Kommunal økonomisk styring - på det sociale område. Bundesen, P. & Hansen, C-A. (red.). 2 udg. København: Hans Reitzel, s. 23-50 27 s. Kapitel 1

  Skriftlig produktion: FormidlingBidrag til lærebog

 8. Myten om de ressourcestærke forældre

  Moesby-Jensen, C. K. dec. 2014 I : Uden for Nummer. 29, s. 14-25 12 s.

  Skriftlig produktion: Forskning - peer reviewArtikel

 9. En praksisnær forskningstilgang som brobygning mellem forskning og praksis

  Moesby-Jensen, C. K. 2014 En praksisnær forskningstilgang som brobygning mellem forskning og praksis.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

 10. Forskning som afsæt for refleksion i praksis

  Moesby-Jensen, C. K. & Nielsen, H. S. 2014 Forskning som afsæt for refleksion i praksis.

  Skriftlig produktion: ForskningAbstrakt

Forrige 1 2 3 4 Næste

Kopier teksten fra feltet...