Delevalueringer af teknologi og velfærd i 4skit

Beskrivelse
Som et led i evaluering af satspuljeprojekt i regi af AMU - Aalborg har CEPRA udført en række delevaluering af udvalgte projekter
31 Downloads
Relaterede emner