Den motiverende samtale

Beskrivelse
I den motiverende samtale arbejder man personcentreret, målrettet og empatisk på at hjælpe med at fremme patientens beslutning om og motivation for forandring. I en lægefaglig kontekst kan det være at hjælpe en patient med at ændre en uhensigtsmæssig adfærd eller fremme en positiv sundhedsadfærd. Det er et centralt omdrejningspunkt, at man arbejder ud fra, hvad patienten selv er motiveret for, da det øger sandsynligheden for, at patienten lykkes med adfærdsændringen, når patienten finder det meningsfuldt, realiserbart og værdifuldt.
Dette kapitel giver et indblik i den motiverende samtales grundantagelser, processer og potentiale i forandringssamarbejdet mellem læge og patient. Kapitlet kan således være et afsæt for det videre arbejde med at træne, afprøve og kvalificere sine motiverende samtalefærdigheder i klinikken.
Informationer