Det særlige etniske perspektiv rundt om ICS-trekanten

Beskrivelse
Integrated Children´s System (ICS) er en generel socialfaglig systematik eller metode i sagsbehandlingsprocessen omkring udsatte børn, unge og deres familier. Forskningsprojektet ”ICS - i et minoritetsetnisk perspektiv” har undersøgt myndighedsrådgivernes arbejde med den børnefaglige ICS-undersøgelse af udsatte børn, unge og deres familier med minoritetsetnisk baggrund. Resultaterne fra forskningen er præsenteret i den første artikel ”ICS - i et minoritetsetnisk perspektiv”.

Denne anden artikel ”Det særlige etniske perspektiv rundt om ICS-trekanten” løfter sig ud over den forskningsmæssige ramme og har som formål at bidrage med mere konkrete forslag og tilgange til, hvordan et særligt etnisk perspektiv kan supplere det almene og det unikke perspektiv i arbejdet med ICS.

I den første artikel blev socialrådgiverens position og perspektiv diskuteret – og den betydning, det har for at udøve det sociale arbejde. Der blev sat fokus på, at det socialfaglige arbejde udfolder sig i et kontinuum mellem det majoritets- og minoritetsetniske perspektiv. Det udfordrer socialrådgiveren i at skulle bevæge sig fra et dansk majoritetsetnisk perspektiv til også at inddrage et minoritetsetnisk perspektiv i arbejdet – og til at turde være åben, nysgerrig, reflekterende og udfordre egen kulturforståelse.

Potentialet i et sådant perspektiv styrker socialrådgiverens reflekterende tilgang – hvor familien ikke alene forstås ud fra et majoritetsetniskperspektiv, men der inddrages også et minoritetsetnisk perspektiv. Det styrker muligheden for at forstå det minoritetsetniske barn samt iværksætte støtte med bedst mulig effekt.

Med afsæt i forskningsresultater og teoretiske bidrag, præsenteres et bud på det særligt etniske perspektiv, der supplerer det almene og det unikke, og som kan inddrages rundt om ICS-trekanten, med henblik på at give det etniske stemme og position i det børnefaglige undersøgelsesarbejde. Der er ikke tale om en egenskabsforklaring på etnicitet, men om at situationsforklare, hvilket medfører, at det etniske perspektiv, der præsenteres, skal undersøges og forstås i den konkrete kontekst og situation hos det enkelte barn og familie. Det særligt etniske får dermed sit udtryk i relation til det unikke barn og familie.

Artiklen er bygget op om ICS-trekantens sider i forhold til barnets udviklingsmæssige behov, forældrekompetencer og familie- og omgivelsesforhold. Under hver side i trekanten er centrale temaer fra undersøgelsen integreret med fokus på et særligt etnisk perspektiv, således, at der gradvist præsenteres en ”etnisk ICS-trekant”. I forlængelse af den etniske ICS-trekant er der et afsnit om den socialfaglige analyse og vurdering i ICS, der også integrerer et blik på det særlige etniske perspektiv. Artiklen rundes af med afsluttende anbefalinger.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
Udgivelses stedAarhus
ForlagVIA UC
Antal sider16
PublikationsartForskning
Peer reviewNej
130 Downloads
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Børn og unge - udsatte børn og unge, ICS, Integrated children's system, børn, unge og familier med minoritetsetnisk baggrund, etnisk perspektiv, socialrådgiver position, etnisk ICS-trekant, etniske minoriteter