Dialogperspektiv på online medarbejderkommunikation

Beskrivelse
Idegenerering blandt medarbejdere foregår i stigende grad på interne sociale medier (ISM), og især store organisationer benytter sig af at idegenerere igennem nye typer af kanaler. Ofte lider processen imidlertid under manglende medarbejderdeltagelse. Artiklen tager udgangspunkt i en ph.d.-afhandling og to publicerede forskningsartikler. Hensigten med artiklen er at skabe større indsigt i de kommunikative og psykologiske dynamikker, der udfordrer medarbejderengagementet i idegenerering på ISM. Der ligger et uudnyttet potentiale i at få alle medarbejderes innovative ideer i spil i de organisatoriske innovationsprocesser, så organisationer fortsat kan innovere og forblive konkurrencedygtige. Med dialogperspektivet sættes der fokus på ledelsens kommunikationsrolle som dialogpartner i en idegenereringsproces på ISM, som er central for at skabe mening for medarbejderne i en VUCA-kontekst.