Dialogværktøj - Cirkulær værdiskabelse i den eksisterende bygningsmasse

Beskrivelse
Vejledningen er et dialogværktøj, som faciliterer et forløb, hvor ressourcerne i et eksisterende byggeri kortlægges fra bygningsniveau til materialeniveau.
Gennem en innovativ proces findes de mest værdifulde løsninger til ressourcernes genbrug og genanvendelse.
3 Downloads