Digital myndiggørelse fra Kant over Dewey til teknologiforståelse i folkeskolen

Beskrivelse
Denne artikels hovedanliggende er at undersøge og kvalificere det myndiggørelsesbegreb, der knytter sig til den nye faglighed teknologiforståelse i folkeskolen. Artiklens præmis er, at myndiggørelsesbegrebet, som blandt andet ligger til grund for UVM’s Forsøg med Teknologiforståelse, har en idehistorisk oprindelse, som ikke er udfoldet i de nye fagbeskrivelser, og som med fordel kan kvalificeres, når begrebet appliceres på et specifikt område som teknologiforståelse. I artiklen forklares myndiggørelse som et overordnet filosofisk begreb med udgangspunkt i Immanuel Kant, der taler for myndiggørelse gennem oplysning. Derefter vises det, hvordan begrebet siden er blevet anvendt. Først i Paulo Freires frigørelsespædagogik som
myndiggørelse gennem beherskelse af sprog. Dernæst hos Paulo Blikstein som
myndiggørelse gennem beherskelse af teknologi. Endelig inddrages John Deweys
tanker om elevens refl ekterede interaktion med verden som vores bud på, hvordan myndiggørelsesprocessen kan konkretiseres i undervisning.
Baseret på Deweys tanker om erfaringsdannelse og med inspiration fra Kant
bidrager artiklen med en didaktisk model, som sammentænker myndiggørelse og erfaringsdannelse. Modellen anvendes som afsæt for en kritisk analyse af de aktuelle mål for teknologiforståelsesfaglighedens kompetenceområde vedrørende digital myndiggørelse. Afslutningsvis udforskes modellens potentiale for planlægning af undervisning i digital myndiggørelse
43 Downloads
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • Læring, pædagogik og undervisning - digital myndiggørelse, teknologiforståelse, intentionalitet, erfaringsdannelse, teknologifaglighed, didaktisk model, Kant, Dewey, Freire, Blikstein