Er ’flaskehalse’ på arbejdsmarkedet et problem for dansk økonomi?

Beskrivelse
Flaskehalse på arbejdsmarkedet opstår, når efterspørgslen på arbejdskraft ikke modsvares af udbuddet. Men økonomer er uenige om, i hvor høj grad flaskehalsene er et reelt samfundsproblem.
Informationer
Relaterede emner