Erfaringsopsamling og evaluering det nationale modul Professionsviden og forskning i relation til social og specialpædagogik

Beskrivelse
Denne afrapportering omhandler arbejdsopgave B i henhold til Kommissorium for kvalitetssikring og udvikling af nationale moduler i Pædagoguddannelsen juni 2014. Ifølge kommissoriet er arbejdsopgaven følgende:
At forestå en løbende erfaringsopsamling på – og en første evaluering af – implementeringen af det konkrete nationale modul, som er arbejdsgruppens genstandsfelt.
129 Downloads
Relaterede emner