Beskrivelse
Denne videnskabelige antologi bygger dels på Critically Appraised Topics (Del I) udarbejdet i forbindelse med et kursusforløb på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og dels på korte artikler udarbejdet af forskere ved Anvendt Sundhedsforskning (Del II). Del I Kursusforløbet afsluttes med en færdig produceret CAT, som bedømmes af en forsker og en bibliotekar. De CAT der er bedømmes ’Fremragende præstation med ingen eller få væsentlige mangler’ publiceres i den videnskabelige antologi Evidens & Vidensproduktion. Den enkelte CAT har ikke været igennem en videnskabelig bedømmelse, men efter den interne vurdering har alle forfattere fået mulighed for at revidere deres CAT inden publicering. Redaktørernes rolle i nærværende publikation er at samle de CAT der har fået bedømmelsen ’Fremragende præstation med ingen eller få væsentlige mangler’. Redaktørerne har derefter opsat CAT så de fremstår så ens som muligt. Desuden er eventuelle bilag, forsider m.v. fjernet i publikation. Hver enkelt CAT kan ses i originaludgaven på UCL’s CAT-bank, under Aktiviteter. Del II Del II indeholder artikler der belyser de mangeartede projekter der er udarbejdet i regi af Anvendt Sundhedsforskning i UCL. Artiklerne udgives fortløbende og vil som sådan ikke fremstå samlet i temaer. Det er hensigten, at der over en årrække vil kunne dannes et bredt indtryk af de områder UCL beskæftiger sig med indenfor sundhedsuddannelserne. Artiklerne er ikke peered, men redaktørerne har mulighed for at kommentere på artiklerne og forfatterne får derefter mulighed for at ændre artiklen.I takt med, at undervisningsforløbet (CAT kursus) har været afviklet mange gange, arbejder flere af de lokale uddannelser videre med udarbejdelse af CAT, for at afdække ny viden på et område indenfor semestrets tema eller fagområder, hvorefter ny viden kan implementeres i curriculum. Disse CAT har mulighed for at blive publiceret i del II. Den videnskabelige antologi udkommer hvert halve år.
18 Downloads