Gensidig respekt er af central betydning - Kommunikations- og relationsdynamik i operationsteam på operationsstuen: Et etnografisk studie

  • Birgitte Tørring
  • Jody Hoffer Gittell
  • Mogens Laursen
  • Bodil Steen Rasmussen
  • Erik Elgaard Sørensen
Beskrivelse
BAGGRUND
Sundhedsprofessionelle i operationsteam er i høj grad indbyrdes afhængige og arbejder under tidspres. Af hensyn til behandlingskvaliteten og patientsikkerheden er det af særlig stor betydning, at teamsamarbejdet er velfungerende. Relationel koordinering defineret som det "at kommunikere og indgå i relationer med hinanden på med henblik på opgaveintegration” har vist sig at bidrage til behandlingskvalitet og patientsikkerhed. Relationel koordinering har også vist sig at bidrage til psykologisk tryghed og evnen til at lære af fejl. Selvom der er gennemført omfattende forskning i relationel koordinering i mange sammenhænge, herunder kirurgi, er det ikke blevet undersøgt i nogen studier, hvordan relationel koordinering fungerer på mikroniveau.

FORMÅL
At undersøge kommunikations- og relationsdynamik i tværfaglige operationsteam på mikroniveau i sammenhænge med varierende kompleksitet ved hjælp af teorien om relationel koordinering.

METODER
Der blev gennemført et etnografisk studie, som omfattede deltagerobservationer af 39 operationsteam og 15 semistrukturerede interviews i løbet af en 10-måneders periode i 2014 i to ortopædkirurgiske operationsafsnit på et universitetshospital i Danmark. På grundlag af teorien om relationel koordinering blev der gennemført en deduktivt styret indholdsanalyse.

RESULTATER
Der blev identificeret fire forskellige typer samarbejde i tværfaglige operationsteam i sammenhænge med varierende kompleksitet, som repræsenterer forskellige kommunikations- og relationsmønstre: 1) proaktiv og intuitiv kommunikation, 2) stille og rutinepræget kommunikation, 3) uopmærksom og tvetydig kommunikation og 4) modsætningsfyldt og højdynamisk kommunikation. Resultaterne tyder på, at der er en sammenhæng mellem kommunikations- og relationsdynamik i operationsteam og kompleksitetsniveauet af de udførte kirurgiske indgreb.

KONKLUSION
Resultaterne supplerer tidligere forskning i tværfagligt teamsamarbejde i operationsteam og bidrager til teorien om relationel koordinering. Resultaterne giver en ny typologi for team, der med identifikationen af fire forskellige mønstre for relationel koordinering går ud over svag eller stærk relationel koordinering. Mere specifikt understreger studiet den centrale betydning af gensidig respekt og giver forslag til forbedring af relationel koordinering i operationsteam.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftFag & Forskning.
Vol/bind2020/2
Sider (fra-til)10-27
Antal sider17
ISSN2445-9461
PublikationsartForskning
Peer reviewJa

Samarbejdspartnere

  • Brandeis University
  • Aalborg Universitet
  • Aalborg Universitetshospital
Relaterede emner