Hjælp er ikke bare hjælp – eksempler fra socialpsykiatrien

Beskrivelse
Borgere, socialpædagoger, socialrådgivere og ledere kan have ret forskellige perspektiver på den hjælp, som det er intentionen at borgere skal møde i socialpsykiatriske sammenhænge. I artiklen her analyseres, hvordan der, inden for rammerne af en kommunal socialpsykiatrisk organisation, er forskel på om borgere, socialpædagoger m.fl. ser hjælp som noget, der skal sætte borgeren i stand til at efterkomme særlige normsæt eller som noget, der sætter borgeren i stand til at leve og styre sig selv. I artiklen analyseres både hvordan forskellige hjælpetilgange kan tage form og hvordan de kan komme til at stå i vejen for hinanden. Artiklen har til hensigt at reflektere over forskellige former for hjælp og danne grundlag for en diskussion af den hjælp borgere modtager i socialt arbejde.
Relaterede emner