Hvordan går i det i praksis, når velfærdsteknologi bliver middel til livskvalitet for ældre, der lever med demens?

Beskrivelse
Artiklen belyser hvilken betydning velfærdsteknologiske løsninger kan få for den ældres livskvalitet, når denne lever med demens og bor i plejebolig. Empirien til undersøgelsen er indhentet gennem deltagende observationsstudie og interviews på to danske plejecentre i to kommuner. I analysen af empirien fremkom temaerne: ”Frihed til at færdes frit med GPS” og ”Tryghed og socialt samvær med velfærdsteknologiske løsninger”. Analysen viser, at anvendelse af velfærdsteknologier kan betyde, at ældres behov for at komme ud i det fri, opleve tryghed og socialt samvær i nogen grad kan blive imødekommet. Analysen viser også, at bliver velfærdsteknologiske løsninger anvendt instrumentelt uden hensyntagen i forhold til den enkelte ældre og dennes livssituation, så betyder det, at ældre, der lever med demens og bor i plejebolig ikke opnår livskvalitet, der er forstået som både individuel og baseret på fællesskab og funderet i den ældres erfaringer, værdier, interesser og behov. Det vil sige, at bliver velfærdsteknologiske løsninger anvendt uden faglig refleksion og situationel vurdering, så kommer en standardiseret forståelse af livskvalitet til syne i praksis. En forståelse af livskvalitet, der handler om at klare sig selv og være uafhængig af offentlige velfærdsydelser.
Konklusionen er, at en ureflekteret anvendelse af velfærdsteknologi, kan betyde at den ældre bliver overset som særegent individ og efterladt alene med velfærdsteknologierne uden kognitiv formåen til at forholde sig til dem, hvorfor de ikke vil være værdiskabende i praksis.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftNordisk Velfærdsforskning
Antal sider14
PublikationsartForskning
Peer reviewJa