Hvordan kan jeg ane det jeg gør er rigtigt? - dømmekraft er at handle med kritisk omtanke ud fra en selvstændig stillingtagen

Beskrivelse
Dømmekraft er i vælten. Men hvad er dømmekraft, og hvordan er det muligt at udvikle sin dømmekraft i en virkelighed, hvor målstyring fylder stadigt mere? Artiklen tager med dømmekraftbegrebet afsæt i den nye pædagoguddannelse. Bekendtgørelsen er præget af en opfordring til at have mere opmærksomhed på kompetencemålene. Det ses blandt andet ved at de studerende i praktikkerne ikke længere selv skal sætte sig mål. Målene er politisk bestemte og den studerende skal udprøves i dem i slutningen af hver praktikperiode. Samtidig fremhæves det til dels i førnævnte bekendtgørelse og særligt i den studieordning man i VIA har udformet, at udviklingen af dømmekraft er essentielt. Det er et paradoks! Studerende, praktikvejledere og undervisere på pædagoguddannelsen bliver stillet overfor en opgave, der i princippet er umulig at løse, men i og med at abstrakte principper og konkret pædagogisk praksis ikke er det samme, er det ikke muligt for nuværende at sige, hvordan de involverede parter takler udfordringen. Kravet er refleksion i spændingsfeltet mellem disciplin og myndighed – tillid og kontrol.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Socialpædagogik
Udgave nummernr. 2
ISSN1398-3717
PublikationsartForskning
Peer reviewJa
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • professionsuddannelser - dømmekraft, professionel dømmekraft, Målstyring , selvstændighed, demokratisk frihed, kritisk stillingtagen, handle på egen hånd, vurdering i situationen, det dobbelte greb, john dewey, Immanuel Kant, ny pædagoguddannelse, etik, den professionelles dømmekraft