Identitet, selvteknologier og mulige talehandlinger

Beskrivelse
Artiklen belyser, hvordan unge med psyko-sociale vanskeligheder oplever indsatsen i et kommunalt støttetilbud. Tilbuddet har en individuel tilgang til de unge, hvor det implicit forventes. at den unge udvikler en evne og en vilje til selvomsorg, for derved at udvikle nye strategier i forhold til at mestre vanskelighederne. Forventningen om udvikling af egenomsorg er ikke ekspliciteret overfor de unge, men de oplever dem bl.a. gennem talens udelukkelsesprocedurer og en stadig pendlen mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg. For de unge betyder den pædagogiske indsats, og ikke mindst et oplevet fællesskab med andre unge i samme situation, at de får mulighed for at udvikle en mere nuanceret identitet og kan anvende forskellige coping strategier i forhold til at komme overens med og håndtere deres liv med de vanskeligheder det indeholder.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Socialpædagogik
Vol/bind19
Udgave nummer2
Sider (fra-til)93-106
Antal sider14
ISSN1398-3717
PublikationsartForskning
Peer reviewJa