Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj

 • Dorthe Brauner Sejersen
 • Flemming Folkvardsen
 • Mads Rolf Ahrenskjær
 • Maj Pommer Bjerring
 • Pernille Neergaard Christoffersen
Beskrivelse
I denne masterafhandling skrives en tale for en leder baseret på retorisk teori. Dernæst analyseres publikums modtagelse af talen. Målet med talen er at adressere et internt problem og øge medarbejdernes forståelse af problemets betydning i en organisatorisk ramme.
Undersøgelsen er baseret på kvalitative metoder. Dels at forstå den retoriske situation baseret på analyse af individuelle medarbejderinterviews og udsagn fra lederen. Derefter forberede, skrive og holde talen efter Cicero's fem retorik kanoner. Sidst udføres en empirisk undersøgelse af modtagelsen pbg. af et fokusgruppeinterview, der analyseres ved hjælp af en tilpasset multidimensionel model.
Analysen viser, at ledertalen var relevant og nærværende for publikum. Deltagerne havde modtaget det intenderede budskab. Talen ser også ud til at have skabt et holdningsskifte hos nogle af deltagerne.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
Vejledere/rådgivere
 • Gabrielsen, Jonas, Vejleder, Ekstern person
PublikationsartFormidling

Samarbejdspartnere

 • ABB A/S
 • Hæren
 • SCALES Group A/S
 • Kalundborg kommune
53 Downloads
Relaterede emner

  Forskningsområder

 • kommunikation - retorik, forandringskommunikation, ledertaler