Mediernes (nye) verdensbilleder - en forskningsrapport om nyhedsmedier og tærskellande

Beskrivelse
Mediernes (nye) verdensbilleder fremlægger resultaterne af en undersøgelse af udenrigsjournalistikken og -nyhederne i de største danske nyhedsmedier. Hvor er der sket forandringer som følge af det nye digitale, mobile og sociale mediesystem? Hvordan afspejles den nye økonomiske og politiske verdensorden i de danske medier?

Undersøgelsen til mediedækningen er afgrænset til de 10 største tærskellande, der rummer mere end halvdelen af jordens befolkning, og som er ved at ændre verden. Det er: Brasilien, Mexico, Nigeria, Kenya, Sydafrika, Indien, Vietnam, Indonesien, Kina og Rusland.

Rapporten består af fire kvantitative og kvalitative undersøgelser, metodisk tekstlæsning, diskursanalyser og interview med 17 danske og udenlandske redaktører og udenrigsjournalister.

Konklusionen sætter de observerede forandringer ind i en historisk kontekst og diskuterer mediernes store udfordring med dækningen af den nye multipolære verden.
Informationer
126 Downloads
Relaterede emner