Mere folkeskole i læreruddannelsen - mellem idealer og vilkår - Om at udvikle undervisningskompetence med lærerekspertise som ideal gennem vekslende bevægelser i skoletilknyttet læreruddannelse.

Beskrivelse
Denne rapport opsummerer og problematiserer virksomhed,
vidensproduktion, dilemmaer og resultater i projektet ’Mere
folkeskole i læreruddannelsen – mellem idealer og vilkår’. Som
projektets titel mere end antyder, beskæftiger projektet sig med
forholdet mellem uddannelse og profession i læreruddannelsen.
Projektinitiativet kiler sig således ind i den i læreruddannelsen
hyppigt tematiserede udfordring, der angår meningsfuld og udbytterig
professionsuddannelse i spændingsfeltet mellem teori
og praksis.
Projektet er på de overordnede linjer et samarbejde mellem
Professionshøjskolen UCC og Gladsaxe Kommune. Intentionen
bag projektet angår dels en undersøgelse af, hvordan tættere
samarbejde mellem folkeskole og læreruddannelse – såkaldt
skoletilknyttet læreruddannelse – influerer på de lærerstuderendes
oplevelse af deres uddannelsesudbytte, dels en undersøgelse
af, hvordan et sådant tættere samarbejde mellem uddannelse og
profession kan etableres og gennemføres, så det fremstår reelt
meningsfuldt og udbytterigt for de involverede parter. Projektet
udmærker sig ved dets gennemgribende involvering af særligt
kompetente repræsentanter fra lærerprofessionen i undervisningen
på læreruddannelsen.
Centralt i projektet står begrebet ’lærerekspertise’, som afklares
senere i rapporten. Begrebet fungerer på en række områder
som pejlemærke for både de elementer i projektet, der vedrører
konkret undervisning af de lærerstuderende, og som referenceramme
for analysen af de lærerstuderendes oplevelse af deres
undervisningsudbytte i denne kontekst.
27 Downloads
Relaterede emner

    Forskningsområder

  • aktionslæring - skoletilknytning, læreruddannelsen, professionslæring, lærerkompetence, lærerekspertice
  • folkeskolen