Når patienter indlægges til pleje og behandling i eget hjem, øges den sygeplejefaglige kompleksitet

Informationer
Relaterede emner