Netværksinddragelse og familierådslagning - socialrådgivernes mikrofaglige udfordringer og behov for viden.

Beskrivelse
Der er tale om et eksplorativt casestudie, hvor kommunerne qua indledende og afsluttende dialogmøder har været inddraget i forskningsprocessen. Dataindsamlingen og analysen af de 10 komplekse cases viser bl.a., at selv i kommuner, der arbejder systematisk med netværksinddragelse, så er der stor intern variation og brug for viden og opmærksomhed, dels for at arbejde med, at få familie og netværk til at sige ja og bidrage til problemforståelse og løsninger, men også for at understøtte de vellykkede netværksinddragende forløb, hvor private og professionelle netværk tager hvert deres ansvar og samarbejder gennem hele sagsforløbet og helst også i tiden derefter, så længe behovet er der.
Resultaterne viser endvidere, at det inddragende mindset og børnene som centrum og driver er vigtig for at inddragelsen lykkes, at forældrene ønsker meningsfulde løsninger, at en neutral ’samordner’ kan noget helt værdifuldt i inddragelsesforløbet, at netværksinddragelsen bør tænkes sammen med de andre ’professionelle darkhorses’, som samtidigt agerer i og med familien. Og så er mikro- og grundfagligheden afgørende for ’den gode’ netværksinddragelse. Den gode netværksinddragelse handler så at sige meget mere om den enkelte socialrådgivers mindset og mikro- og grundfaglighed end om den organisatoriske ramme. En systematisk beslutningsmetode, som familierådslagning har dog en række fordele i samarbejdet med familien og netværket sammenlignet med dialogmødernes mere løse ramme og fleksibilitet.
Der er en helt overordnet problemstilling omkring mindsettet, værdier og tilgangen til netværksinddragelse, hvor den demokratiske rettighedstilgang og dermed en reel inddragelse i beslutningerne ofte er vigtigere end effektivitetstilgangen, hvor der er fokus på netværkets ansvar og bidrag til resultater. Resultaterne i form af støtte og ansvar fra barnets betydningsfulde familie og netværk kommer ofte som en sidegevinst, hvis hele familien og netværket reelt har oplevet sig inddraget i hele den samlede proces, både problemer og løsninger.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
Udgivelses stedEsbjerg
ForlagUC SYD
Antal sider28
ISBN (Elektronisk)978-87-971111-2-3
PublikationsartForskning
Peer reviewNej
155 Downloads
Relaterede emner