Pædagogstuderendes feedbackprocesser i en kompetencestyret uddannelse

Beskrivelse
Med afsæt i det nationale sektorprojekt om feedbackformer i en kompetencestyret uddannelse formuleres dette delprojektet med afsæt i den nationale arbejdsgruppes anden og tredje princip, hvilke omfatter det nationale feedbackprojektets andet og tredje fokuspunkt. Nærværende delprojekt har derfor fokus på, hvordan pædagoguddannelsen kan udvikle en feedbackpraksis, der gør det muligt for den studerende at lukke kløften mellem den nuværende præstation og en ønsket præstation. Endvidere vil fokus lægges på tilrettelæggelsen af en feedbackpraksis, der støtter den studerendes egen planlægning, refleksion og evaluering af egen læring.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
Antal sider39
PublikationsartFormidling
82 Downloads
Relaterede emner