Professionsidentitet i bevægelse

Beskrivelse
Artiklens ærinde er dels at udforske, hvordan pædagoger kan begribe og udvikle deres professionsidentitet, og dels at udfolde hvilken betydning bevægelse har for en teoretisk forståelse af professionsidentitet. En teoretiske indkredsning af begrebet professionsidentitet kvalifi ceres via et realist review og en interviewun-dersøgelse af fi re daginstitutionspædagoger. Artiklen konkluderer, at self-effi cacy, motivation, affektiv engagement og praksisfællesskaber kan anvendes som analy-tiske redskaber til at få øje på, hvordan pædagoger udvikler professionsidentitet i kontekster hvor bevægelse har et særligt fokus. Artiklens pointer perspektiveres afslutningsvist i relation til en analyse af læringsforståelser i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
Artikelnummer5
TidsskriftForskning i Pædagogers Profession og Uddannelse
Vol/bind3/1
Udgave nummer2019
Sider (fra-til)67-86
Antal sider20
ISSN2446-2810
PublikationsartForskning
Peer reviewJa

Samarbejdspartnere

  • Syddansk Universitet
Relaterede emner