Projekt READ - sammen om læsning

Beskrivelse
Projekt READ er et et-årigt projekt gennemført i et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIA University College. Projektet undersøger, om læse- og skrivefærdigheder hos elever i 2. og 3. klasse kan løftes gennem en intervention, hvor forældre får støtte til læse- og sprogudviklende aktiviteter i hjemmet. Datagrundlaget stammer fra næsten 3000 børns faglige tests i skolen. I projektet indgår også en før- og efter-screening af elevernes skriftsprogskompetencer. Der er i den forbindelse indsamlet en før- og en eftertekst fra hver af de 3000 elever, som efterfølgende er blevet manuelt kodet. Forfatterne af denne artikel undersøger og arbejder hovedsageligt med før- og efterteksterne.
Relaterede emner