Sådan lokker du unge til stemmeurnerne - Mund-til-mund-metoden virker stadig

Beskrivelse
Unges valgdeltagelse og politiske engagement i det hele taget har altid været lavere end de ældre befolkningsgruppers. Dette gælder ikke mindst i forbindelse med kommunal- og regionsvalg. I forbindelse med valgkampen i 2017 satte blandt andre Danske Regioner sig for at søge at nå de unge vælgere gennem en målrettet kampagne med et fokus på sociale medier. Målet var at øge interessen for regionerne og i sidste ende valgdeltagelsen. Operationen lykkedes - i al fald til dels. Selvom valgdeltagelsen overordnet set lå på samme niveau som i 2013, tyder en undersøgelse gennemført af denne forfatter på, at den målrettede kampagne gjorde de unge mere interesserede og stemmevillige.
Informationer
Relaterede emner