Samarbejde på tværs af professioner, institutioner og sektorer 

Beskrivelse
Første del af kapitlet indledes med en kort beskrivelse af den samfundsmæssige baggrund for at behovet for et samarbejde på tværs af professioner, institutioner og sektorer opstår og øges. I den sammenhæng behandles begreberne tillid og risiko som væsentlige elementer i forståelsen af sammenhængskraften i samfundet og mere specifikt i forståelsen af, hvad der er på spil i det tværgående samarbejde. Afsnittet efterfølges af et kort historisk rids af det tværprofessionelle samarbejdes udvikling og et begrebsmæssigt afklarende afsnit om fag, faglighed og samarbejde. Herefter fokuseres der på det tvær-institutionelle samarbejde, hvor der redegøres for institutionsbegrebet og selve institutionaliseringsprocessen, herunder en afklaring af rollebegrebet.
Den anden halvdel af kapitlet beskæftiger sig mere direkte med de muligheder og barrierer, der er for et godt tværprofessionelt og tvær-institutionelt/sektorielt samarbejde. Ud fra nogle generelle kendetegn beskrives først det indholdsmæssige aspekt af samarbejdet: Fælles mål og problemforståelse, helhedstænkning, brugerorientering, bevidsthed om egen faglighed og kendskab til og respekt for andres faglighed, udvikling af fælles kompetence, fælles videns- og praksisfelt og et fælles fagsprog. Herefter beskrives de organisatoriske problemstillinger, og kapitlet afrundes med et afsnit om kommunikationen i det tværprofessionelle samarbejde.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TitelIndivid, institution og samfund : antologi for faget
Antal sider32
ForlagBillesøe og Baltzer
Publikationsdato2013
Sider171-203
ISBN (Trykt)978-87-7842-314-6
PublikationsartUndervisning
Relaterede emner