Statusnotat - evaluering og følgeforskning - Indførelse af den ny fælles prøve i Fysik/kemi, biologi og geografi - prøvens betydning for undervisningens form og indhold

Beskrivelse
Rapporten opsummerer omfattende kvantitative og kvalitative undersøgelser af, hvorledes det gik med implementationen af den nye fælles prøve i naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi ifm eksamen 2017 (første prøveår). Grundlæggende blev prøven gennemført på betryggende vis, men rapporten peger samtidig på en række forhold, som med fordel kan forbedres, både hvad angår den fællesfaglige undervisning og de organisatoriske rammer for denne.
Relaterede emner