Teamcoaching som kvalificering af Cooperative Learning på læreruddannelsen

Beskrivelse
Projektet tager med et systemisk udgangspunkt et blik på coachingens muligheder som kvalificerende redskab for de studerendes tilegnelse af teoretiske og praktiske færdigheder i udviklingen af Cooperative Learning. Der er et teoretisk udgangspunkt i Luhmann og Vygotsky ligesom forskellige stadier i udviklingen fra gruppe til team skildres.
133 Downloads