Tværfagligt samarbejde. Et idekatalog - eksempler på tværfagligt samarbejde i den palliative indsats i Danmark

  • Anne Nissen
  • Karen Marie Sangild Stølen
  • Bettina Kotasek
  • Marie Bolette Frank
  • Kirstine Winther
  • Ole Bo Hansen
  • Steen Bonde Christensen
  • Steen Peter Nielsen
  • Tina Kolby
Beskrivelse
Baggrund og formål
DMCG-PAL har siden 2012 udarbejdet anbefalinger til kompetencer for forskellige faggrupper – herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter og socialrådgivere (DMCG-PAL, 2015). Imidlertid besluttede bestyrelsen i DMCG-PAL på bestyrelsesmødet den 28. oktober 2014, at der ikke på nuværende tidspunkt skulle udarbejdes anbefalinger til tværfaglige kompetencer. Derimod var bestyrelsen interesseret i at initiere et idekatalog, der skulle udarbejdes på baggrund af en kortlægning af projekter/materialer om tværfagligt arbejde og samarbejde fra forskellige palliative enheder. Baggrunden for beslutningen var, at en sådan kortlægning kunne bidrage til, at organisationer, der arbejder med palliation, kunne drage nytte af andre organisationers erfaringer. En anden overvejelse var, at arbejdet med anbefalinger for tværfaglige kompetencer ville være for tidskrævende og kunne risikere ikke ville blive brugt i klinikken, ligesom at tværfaglige kompetencer allerede er inkorporeret i eksempelvis den lægefaglige uddannelse (DMCG-PAL, 2014).

Arbejdet med et idekatalog blev lagt under DMCG-PALs uddannelsesgruppe, som blev udvidet med flere medlemmer. Denne arbejdsgruppe består af i alt 10 medlemmer (bilag 1), som til sammen repræsenterer primær- og sekundærsektor, det basale og specialiserede palliative niveau, undervisningssektoren, ledelses- og praksisniveauet samt syv forskellige faggrupper (socialrådgivere, musikterapeuter, præster, læger, psykologer, sygeplejersker og fysioterapeuter). Siden februar 2015 har gruppen arbejdet med at udforme idekataloget over tværfagligt arbejde/samarbejde. Som styringsredskab for arbejdet udarbejdede arbejdsgruppen en disposition for idekataloget (bilag 2), som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 14. april 2015.

Af dispositionen fremgår det, at målgruppen er ledere og medarbejdere, som arbejder med palliativ indsats på basalt og specialiseret niveau, og formålet er følgende:

”At indsamle viden og erfaringer (både muligheder og udfordringer) om tværfagligt arbejde i den palliative indsats fra de specialiserede enheder og fra et mindre antal basale enheder med henblik på at inspirere og pege på udviklingsbehov på dette felt” (bilag 2).

Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
ForlagSekretariatet for DMCG- Pal
Antal sider50
PublikationsartFormidling

Samarbejdspartnere

  • REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation
464 Downloads
Relaterede emner