Tværinstitutionelt projekt - Samspil mellem praktik og teoretisk undervisning

Beskrivelse
En deskriptiv og komparativ undersøgelse af hvordan fire professionsbacheloruddannelser gennem varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer arbejder med at styrke samspil mellem teoretisk undervisning og praktik, hvor der kan peges på så mange fælles træk, at man kan ane konturerne af en fælles professionsdidaktik.
Relaterede emner