Ulige muligheder for håndtering af KOL i hverdagen. - En analyse af betydningen af social kapital

  • Tania Aase Dræbel
  • Bettan Bagger
  • Kitt Vestergaard
  • Kathrine Krageskov Eriksen
Beskrivelse
Undersøgelsen udgøres af 17 semi-strukturerede interviews med personer diagnosticeret med KOL ift. deres oplevelser af kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløb. Analysens fund viser, at ansvaret for kvalitet i hverdagen italesættes som et anliggende, der påhviler den enkelte person, men i sin konkretisering forudsætter relationer til pårørende, venner, naboer, sundhedsprofessionelle med hvem der allerede er etableret en tillidsfuld relation. Dermed fremstår den individuelle ansvarstagen for kvalitet i hverdagen med KOL som et spørgsmål, der omhandler hvordan og hvilke sociale relationer, der kan bringes i spil i håndteringen af sygdomstegn og symptomer både i hverdagen og i situationer, hvor akut hjælp er nødvendig. Omvendt udgør et fravær af nære relationer, tilknytning til fælleskaber med ligestillede og tillidsfulde relationer til sundhedsprofessionelle som kan bringes i spil, en udfordring for hverdagens håndtering af sygdomstegn og symptomer. Denne indsigt er væsentlig ift. en nuanceret forståelse af kilder til ulighed i sundhed og relevant ift. den aktuelle individorienterede tilgang til håndtering af kronisk sygdom, hvor begreber som egenomsorg, selvhjulpen og medinddragelse er centrale.
Informationer
Flere informationer

OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Velferdsforskning
Vol/bind22
Udgave nummer1
Sider (fra-til)43-58
Antal sider16
ISSN0809-2052
PublikationsartForskning
Peer reviewJa

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet
  • Professionshøjskolen Absalon