Undersøgelse af Journalistuddannelsens relevans

Beskrivelse
Rapporten er en kvalitativ undersøgelse af relevansen af Journalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Relevans defineret som jobmuligheder og indhold. Deltagerne ser stor overensstemmelse mellem uddannelsens indhold og arbejdsmarkedets krav. De ønsker ikke kompetencer fjernet fra uddannelsen, men har forslag til anderledes vægtning af især medieplatforme.
Informationer
Relaterede emner